Deze zondag gaat voor onze eigen voorganger Ds. C. van den Berg. In deze dienst wordt de heilige doop bediend aan Cornelis Willem Ezra, zoon van Aartjan en Thirza van Driel.

We vervolgen de prekenserie vanuit de Efeze brief. Dit keer staat Efeze 4:1-6 centraal, waarin het gaat over de eenheid van de kerk. Wat houdt deze in en hoe kunnen we die eenheid bewaren? De organist is dhr. Christiaan Ingelse. 

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-8.  Er is crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Non-foodbank Gouda.

De Non-foodbank Gouda verzamelt en verstrekt goederen zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels. De Non-foodbank is bestemd voor cliënten van de voedselbank en voor mensen die worden doorverwezen. Voor info: www.nonfoodbankgouda.nl  of bel met telefoonnummer; 06 – 18 52 76 96.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor de Wijkkas van de Pauluskerk; U kunt uw gift overmaken op rekening: NL17INGB0005645211  t.n.v. wijkkas Wijkgem. 2 Herv. Gem. Gouda

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.