Gezamenlijke dienst met de Oostpoort gemeente in de Oostpoort,   Voorganger: ds. C. van den Berg en de organist is de heer D. den Hertog