Op donderdag 8 november is er een gemeenteavond. Centraal op deze avond staat de liturgie. Er zal een terugkoppeling gegeven worden van de peiling die onder ons gehouden is over de uitvoering van het Avondmaal in onze wijkgemeente. Ook zal ds. Van den Berg een inleiding houden over de eredienst. Daarna gaan we daarover met elkaar in gesprek. Een boeiend onderwerp dus. Daarom hopen we op een goede opkomst!

De gemeenteavond wordt gehouden in de Brug. De inloop met koffie is vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur. Wij zien er naar uit u en jou dan te begroeten!