Dankdagdienst met ds. C. van den Berg (in de Oostpoort)

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/oostpoortgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers).

Live via YouTube

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor het Interkerkelijk Noodfonds Gouda. Het Noodfonds verleent financiële hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van kerkgemeenschappen en particuliere fondsen. Info:diaconaalconsulent@pkngouda.nl

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier