In de GemeenteGroeiGroep gaan we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is ‘Leven met de Psalmen’. In een aantal kerkdiensten zal komend winterseizoen ook stil gestaan worden bij de Psalmen. Een extra reden om een Gemeente Groei Groep te volgen over de Psalmen.

Deze avond behandelen we het 9e hoofdstuk, Prijs God om wat hij heeft gemaakt!  We lezen Psalm 104:  Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat (vers 30).

We willen nadenken over deze grote lofzang op de schepping. U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee.  We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst.

Als donderdag niet uit komt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Meer Informatie