In de GemeenteGroeiGroep gaan we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is Leven met de Psalmen. In een aantal kerkdiensten zal dit winterseizoen ook stil gestaan worden bij de Psalmen – een extra reden om een GemeenteGroeiGroep te volgen over de Psalmen.

Op de volgende avond, donderdag 2 februari 2017, behandelen we het 10e hoofdstuk: We zijn er bijna…. in Jeruzalem!  We lezen Psalm 122: Verheugd was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer, verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten Jeruzalem (vers 1 en 2). We willen nadenken over Jeruzalem en de tempel.

U of jij bent van harte welkom om 19.45 uur, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst.

Als donderdag niet uitkomt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Meer Informatie