Een jongerendienst met als spreker Ruben Vlot. Het thema is ‘Leven met lef’.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Ouderenwerk. In de zorg voor ouderen verandert er veel. Janneke Bregman, projectleider toekomstgericht ouderenwerk, zoekt naar nieuwe wegen die aansluiten bij de behoeften en interesses van ouderen. Ouderen bezoeken de verschillende seniorenkringen, ouderensozen en seniorenmiddagen. Mensen ontmoeten elkaar, het omzien naar elkaar is groot. Vrijwilligers/diakenen organiseren PKN Gouda-breed de autodienst, de klussendienst, de ontmoetingsmiddag voor ouderen en gehandicapten, de Kerstviering senioren, seniorenreis etc. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.