In de avonddienst van 19.00 uur gaat voor Ds. A.H. van Veluw uit Kampen. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Jan Willem Dannenberg.

Het gaat in deze dienst over die korte gelijkenis van ‘de koopman en de uitzonderlijk waardevolle parel’. Kort, maar er zit meer in dan we denken. Want wie is eigenlijk die parel? Zijn wij dat: ‘een parel in Gods hand zoals dat kinderlied zo mooi zingt’? Of is God of Jezus dat: ‘Gij zijt mijn parel en mijn kroon’, zoals dat in lied 518 zo prachtig staat? Of zit er nog meer in deze gelijkenis? 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Individuele hulp gemeenteleden.

De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van kerst- en zomerattenties.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.