In de avonddienst van 19.00 uur gaat voor Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam. De organist is Jan de Wit.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Activiteiten Cluster Kerk en Vluchteling.

Het cluster Kerk & Vluchteling zet zich op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door de taal-oefengroepen, samen sporten, samen eten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden.

https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/kerk-vluchteling/

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.