In de zondag ochtenddienst gaat voor onze oud-wijkpredikant ds. H.E.J. van der Laan uit Gouda. De organist is Henk den Boer.

Vanwege de zomervakantie is kindernevendienst voor de groepen 1-3 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Activiteiten Cluster Kerk en Vluchteling.

Het cluster Kerk & Vluchteling zet zich op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door de taal-oefengroepen, samen sporten, samen eten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden.

https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/kerk-vluchteling/

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook digitaal kunt geven vindt u hier.