Vanochtend gaat ds. C. van den Berg voor. 

Ook is er een ‘tussentijdse’ ambtsdragerbevestiging. Er waren namelijk nog vacatures in de kerkenraad. We zijn blij en dankbaar dat Goos van Vliet zich geroepen weet tot het ambt van diaken en André Vermeulen tot het ambt van ouderling-kerkrentmeester. In deze dienst zullen ze dit met hun ja-woord laten weten en bevestigd worden in het ambt. We nemen ook afscheid van missionair ouderling Saskia Audier en ouderling-kerkrentmeester Wim van der Heijden. Om persoonlijke redenen leggen zij hun ambt neer. We betreuren dat, maar respecteren hun beslissing. We danken hen voor hun bijdrage als ambtsdrager en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst. Hierdoor zijn er nieuwe vacatures gekomen. We hopen en bidden dat deze, net als de andere vacatures, vervuld mogen worden.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6.  Er is crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk. Er is ook autidienst Kameleon voor de kinderen met een autisme spectrum stoornis in de gemeente. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Kerk in Actie 2024 – Werelddiaconaat (Bangladesh) Bangladesh heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen. Hier maken boeren zich geen zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst, maar over de gevolgen voor vandaag en morgen. Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.