Deze dienst in de Pauluskerk gaat ds. K. Hage uit ‘s Gravenhage voor. De organist is de heer J. de Wit.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Kerk in Actie 2024 – Werelddiaconaat (Bangladesh) Bangladesh heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen. Hier maken boeren zich geen zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst, maar over de gevolgen voor vandaag en morgen. Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.