Zondagmorgen gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor.

In deze dienst wordt een aantal ambtsdragers herbevestigd in het ambt. Dat betreft Wim Becker (diaken), Jan de Graaf, Tom de Groot, Annelous Hage-de Gier, Corrie de Ridder-Stek, Jan Willem de Ridder en Rien Trouborst (ouderling). Dirk Hakkesteegt en Ria van der Vlist-de Zoete zullen bevestigd worden tot diaken.

We nemen afscheid van Mirjam van den Berg-v.d. Wolf, Corry Eilander-Noordam, Rinus Molenaar en Caroline van der Schoot-van der Vliet. We danken hen voor hen inzet in hun ambt, in de kerkenraad en voor de gemeente.

In deze dienst lezen we uit 1 Thessalonicenzen 5. Het thema van de preek is ‘Roeping’. De organist is Christiaan Ingelse. 

Er is kindernevendienst voor groep 1-8. Voor de kinderen van 0-4 jaar is er kinderoppas in het Jeugdhonk

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Non-foodbank Gouda.

De Non-foodbank Gouda verzamelt en verstrekt goederen zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels. De Non-foodbank is bestemd voor cliënten van de voedselbank en voor mensen die worden doorverwezen. www.nonfoodbankgouda.nl, T 06 18 52 76 96

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook digitaal kunt geven vindt u hier.