In de avonddienst gaat Ds. W.F. Schormans uit Voorburg voor. Het orgel wordt dan bespeeld door Jan de Wit.   

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Non-foodbank Gouda.

De Non-foodbank Gouda verzamelt en verstrekt goederen zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels. De Non-foodbank is bestemd voor cliënten van de voedselbank en voor mensen die worden doorverwezen. www.nonfoodbankgouda.nl, T 06 18 52 76 96

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.