Vespers in de Stille Week

Ook dit jaar zijn er weer gezamenlijke vespers met wijkgemeente Oostpoort. Collega Gerben Roest en ik hebben gekozen voor het thema ‘Kruisweg’. Centraal daarbij staan een aantal kruiswegstaatsies van Willem Hesseling. Deze zijn tentoongesteld in de Sint-Jan, maar wij hebben de gekozen staatsies afgedrukt in het liturgieboekje. Ze zullen tijdens de vespers ook gebeamerd worden. De kruiswegstaatsies van Willem Hesseling zijn indrukwekkend in hun realisme én qua symboliek. Ze bieden genoeg aanleiding tot meditatie en verstilling. Dat geldt natuurlijk ook voor de lezingen uit het Evangelie die daarbij gekozen zijn.

Tijdens de vespers zijn er stilte, zang, een schriftlezing, een korte overweging, een meditatief moment en gebed. Kort op een rij:

– maandagavond 25 maart: ds. Kees van den Berg in de Oostpoort

– dinsdagavond 26 maart: ds. Gerben Roest in de Pauluskerk

– woensdagavond 27 maart: ds. Gerben Roest in de Oostpoort

– donderdagavond 28 maart: ds. Kees van den Berg in de Pauluskerk

De vespers beginnen om 19.30 uur en duren een half uur. Het is een goede manier om in de hectiek van de week stil te staan bij en stil te worden van het lijden van onze Here Jezus Christus. Van harte aanbevolen!

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voorde Diaconie.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.