Deze Goede Vrijdag is de voorganger Ds. C. van den Berg en wordt tevens het Heilig Avondmaal gevierd.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De diaconale collecte op Goede Vrijdag is bestemd voor: Vereniging Op weg met de ander.

De christelijke Vereniging Op weg met de ander heeft als missie het bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij. Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. Daarom is hun motto ook: ”Koester het kwetsbare”. Info: Vereniging Op weg met de ander https://opwegmetdeander.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.