Vandaag vieren we het feest van Pasen. De Heer is opgestaan, halleluja! In de morgendienst gaat onze eigen predikant, ds. Kees van den Berg voor. We lezen Johannes 20:1-10. Het thema van de preek is ‘de lege cocon.’ De organist is dhr. Jan de Wit. Ook het volwassen- en het jeugdcombo verlenen medewerking aan de dienst.

Er is kindernevendienst voor groep 1-8 en oppas voor kinderen van 0-4 jaar.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Inloophuis Domino.

Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje, of een warme maaltijd. Ook worden er regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Nieuwe vrijwilligers, zowel koks als gastheren/gastvrouwen zijn zeer welkom! Meld je aan via info@inloophuisdomino.nl. Zie ook www.inloophuisdomino.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.