Op Stille Zaterdag is er een bijzondere stilteviering in de Pauluskerk. Deze viering begint om 19.30 uur en duurt een half uur. Op de dag dat we gedenken dat Jezus in het graf rustte, ligt de nadruk in deze viering op de stilte, ingetogen muziek en verstilde liederen die we samen zingen. Ook krijgt de nieuwe Paaskaars een plek in de liturgie. Zeker in combinatie met de vespers en de Goede Vrijdagdienst en/of als opmaat naar de vreugde van Pasen is deze stilteviering zeer geschikt. Van harte welkom!

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voorde Diaconie.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.