Op deze zondagavond gaat voor Ds. G.J. van Meijeren uit Vlaardingen. De organist is de heer Rob van Esseveldt.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: HipHelpt/Burennetwerk.

HipHelpt/Burennetwerk Gouda helpt mensen die een praktische/sociale hulpvraag hebben, maar geen of een te klein netwerk om deze op te lossen. Denk aan boodschappen doen, koffiedrinken, samen wandelen, een spelletje doen of in de tuin werken. U kunt zich bij HipHelpt/Burennetwerk aanmelden met een hulpvraag, maar ook als hulpbieder. Matchmakers van Burennetwerk koppelen een hulpvrager aan een hulpbieder. Zie https://hiphelpt.nl/gouda, T 0182 – 23 50 82 of E gouda@hiphelpt.nl.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.