Deze zondag gaat voor onze eigen predikant van de Pauluskerk, ds. C. van den Berg. We vervolgen de serie uit de Efezebrief. Dit keer is Efeze 5:1-14 aan de beurt. Paulus schrijft daar onder andere over seks. Hij doet dat open en eerlijk. Het heeft ons, in onze ‘geseksualiseerde samenleving’ (zoals dat is gaan heten), veel te zeggen! Hoe zijn en blijven we ‘kinderen van het Licht’? De organist is dhr. Dick den Hertog. 

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-8 en crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: HipHelpt/Burennetwerk.

HipHelpt/Burennetwerk Gouda helpt mensen die een praktische/sociale hulpvraag hebben, maar geen of een te klein netwerk om deze op te lossen. Denk aan boodschappen doen, koffiedrinken, samen wandelen, een spelletje doen of in de tuin werken. U kunt zich bij HipHelpt/Burennetwerk aanmelden met een hulpvraag, maar ook als hulpbieder. Matchmakers van Burennetwerk koppelen een hulpvrager aan een hulpbieder. Zie https://hiphelpt.nl/gouda, T 0182 – 23 50 82 of E gouda@hiphelpt.nl.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.