In de avonddienst zal voorgaan Ds. H.E.J. van der Laan, Gouda; Oud predikant van de Pauluskerk

De organist is dhr. Kees van den End.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen – Zondag 5 maart 2023

De diaconale collecte is de Voorjaarszendingsollecte die bestemd is voor meerdere doelen: Zending Palestina, 40dagentijd (KiA) Het geloof delen in Malawi (GZB).

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.