Kerkdienst woensdag 8 maart (bidstond voor gewas en arbeid)

gezamenlijk met wijkgemeente Oostpoort

19.30u Ds. C. van den Berg (in kerkgebouw de Oostpoort)

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Woensdag 8 maart 2023 Biddag voor Gewas en Arbeid

De diaconale collecte is bestemd voor Plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is, dankzij de inzet van vele diakenen en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarin, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid, en initiëren nieuwe projecten. Nelleke de Jong, / T 06 – 86 87 46 64 nelleke.de.jong@pkngouda.nl.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.