In de avonddienst zal voorgaan Ds. G.J. van Meijeren, Vlaardingen.

Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Jan de Wit.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 12 maart 2023

De diaconale collecte is bestemd voor: het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds opent de wereld voor kinderen met een handicap. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor de Wijkkas.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL17INGB0005645211 t.n.v. wijkkas Wijkgemeente II.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.