3e zondag van de 40-dagen

In de ochtenddienst gaat voor Ds. C. van den Berg, Gouda

De organist is dhr. Christiaan Ingelse en het combo verleent medewerking aan de dienst. 

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 12 maart 2023

De diaconale collecte is bestemd voor: het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds opent de wereld voor kinderen met een handicap. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor de Wijkkas.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL17INGB0005645211 t.n.v. wijkkas Wijkgemeente II.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.