In de avonddienst gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. Hij zal dan preken over de drie-eenheid, naar wie deze zondag ook is vernoemd. Uitgangspunt vormt zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus, die een mooie opstap vormt voor een themadienst over deze kern van ons geloof. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Jan Willem Dannenberg. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 4 juni 2023

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Plaatselijk diaconaal werk.

De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is, dankzij de inzet van vele diakenen en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarin, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid, en initiëren nieuwe projecten.

Info: Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl / T 06 – 86 87 46 64

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.