In de morgendienst gaat Ds. E. Thabet uit Amsterdam voor. Hij is predikant voor Arabisch-sprekenden. Deze dienst zal dan ook in het Arabisch zijn. Er is een tolk. Verder volgt de dienst onze gebruikelijke liturgie. In de vorige zondagsbrief heeft u meer over deze dienst kunnen lezen. De organist is dhr. Henk den Boer.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-8 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 4 juni 2023

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Plaatselijk diaconaal werk.

De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is, dankzij de inzet van vele diakenen en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarin, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid, en initiëren nieuwe projecten.

Info: Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl / T 06 – 86 87 46 64

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.