In de avonddienst zal voorgaan Ds. J. van der Meijden, Bergambacht (voor Sint-Janskerk B)

Deze dienst is onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente B van de Sint-Jansgemeente. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. van Esseveldt. 
U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 16 april 2023

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Noodfonds Gouda.

Het Noodfonds ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt daar-mee Gouwenaars in financiële nood, die niet (direct) geholpen kunnen worden door sociale instan-ties in Gouda, en die niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. Aanmelding bij het Noodfonds gaat altijd via een sociale partner. Meer info via diaconaal consulent: nelleke.de.jong@pkngouda.nl  

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.