In de morgendienst gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. De organist is dhr. Johan van der Pol. 

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 16 april 2023

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Noodfonds Gouda.

Het Noodfonds ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt daar-mee Gouwenaars in financiële nood, die niet (direct) geholpen kunnen worden door sociale instan-ties in Gouda, en die niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. Aanmelding bij het Noodfonds gaat altijd via een sociale partner. Meer info via diaconaal consulent: nelleke.de.jong@pkngouda.nl  

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.