Deze zondagmorgendienst gaat voor ds. J. Scheele Goedhart uit Vijfhuizen. De organist is dhr. Johan van der Pol.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6 en crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk in de Brug.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 16 juni 2024

De eerste of diaconale collecte is bestemd voor: Stichting Teach Ministries. Stichting TEACH Ministries ondersteunt organisaties en projecten in Nepal, die zich inzetten voor gezonde, evenwichtige ontwikkeling en vorming van kinderen. Dit kan zijn in de thuissituatie (ouders en verzorgers), op school (onderwijzers) of in kerkelijk verband (kinderwerkers). We geloven dat een zorgzame, veilige en stimulerende omgeving nodig is om de gaven en talenten die ze van God hebben gekregen volledig tot ontwikkeling te laten komen.

Https://www.stichtingteach.nl E: info@stichtingteach.nl (p/a Josien Los-Graafland). U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.