Op 13 mei hebben Bernhard Vosselman en Hilda Freije een terugkoppeling gegeven in de kerkenraad over de gevoerde gesprekken met betrekking tot het gespreksonderwerp ‘homoseksualiteit in onze gemeente’. Als Kerkenraad hebben we van die avond in de Zondagsbrief een terugkoppeling aan u als gemeente gegeven. Daarbij is ook de aankondiging gedaan van een te plannen avond als gemeente.

 

Op 17 juni zullen Bernhard en Hilda een gemeenteavond verzorgen om aan u als gemeentelid een terugkoppeling te geven. Bernhard en Hilda willen met ons als gemeente in gesprek gaan over de situatie. Daarbij is de bedoeling om aan de hand van een aantal opties verder na te denken over vervolgstappen.

We willen benadrukken dat de gemeenteavond niet alleen is voor de mensen die ‘iets hebben’ met het onderwerp van ‘homoseksualiteit en onze gemeente’. Het gaat over hoe we als gemeenteleden met elkaar omgaan en hoe we een gemeente van Christus zijn met elkaar. Hoe we met elkaar praten, hoe we naar elkaar luisteren. De oproep om bij deze avond aanwezig te zijn geldt voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze gemeente. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.

Mede namens Kerkvitaal (Bernhard Vosselman en Hilda Freije) van harte uitgenodigd.

De kerkenraad