De voorganger vanmorgen is  ds. M. de Boer uit Gouda en de organist is dhr. A. Koster. I.v.m. de zomervakantie is er de komende weken alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om  met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor INLIA- Noodhulp aan asielzoekers. INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. (verwoord in het Charter van Groningen)

Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland maar ook in diverse andere Europese landen hebben deze tekst ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zo nodig opvang in noodsituaties.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.