Avonddienst met voorganger ds. J. de Jong uit Pijnacker en de organist is dhr. J. de Wit.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor INLIA- Noodhulp aan asielzoekers. INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. (verwoord in het Charter van Groningen)

Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland maar ook in diverse andere Europese landen hebben deze tekst ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zo nodig opvang in noodsituaties.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.