Zondagmorgen gaat Ds. Piet van Midden uit Schoonrewoerd voor. De organist is dhr. Johan van der Pol. Er is kindernevendienst voor groep 1-8. Voor de kinderen van 0-4 jaar is er kinderoppas in het Jeugdhonk in de Brug.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 24 september 2023;

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Jeugddiaconaat.

Het Jeugddiaconaat is er voor jongeren in diaconale nood, en wil jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. Dit gebeurt door middel van acties in de Veertigdagentijd, vrijwilligersactiviteiten via Stichting Present, acties voor een goed doel, diaconale werkvakanties etc. https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/jeugddiaconaat/.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.