Deze dienst in de Pauluskerk, gaat voor ds. C. van den Berg uit Gouda.

Vanmorgen staan we stil bij de diaconale zondag. De diaconale zondag staat dit jaar in het teken van ‘omzien naar gevangenen’, een opdracht die Jezus ons gegeven heeft (Matteüs 25). Maar hoe doe je dat praktisch en concreet? De Stichting Exodus biedt hulp aan (ex-)gedetineerden. Pim van Doorn van deze stichting zal in de dienst zijn, evenals Peter, een ex-gedetineerde. Ds. Kees van den Berg zal hen interviewen. De preek gaat over oordelen, de balk en de splinter (n.a.v. Matteüs 7:1-12). Deze woorden uit de Bergrede van Jezus zijn ook in dit verband confronterend, maar heilzaam! De organist is dhr. Dick den Hertog en het combo verleent medewerking. Natuurlijk zingen we een aantal adventsliederen. Er is kindernevendienst, voor de kinderen van groep 1-6 van de basisschool en er is oppas voor kinderen van 0-4 jaar.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 10 december 2023

De diaconale collecte van vandaag in onze wijk is bestemd voor het perspectieffonds van Stichting Exodus en zal specifiek worden besteed voor de bewoners en begeleiding van de twee Goudse huizen. Het gaat hier om in totaal 14 personen. Voor de bewoners individueel, maar ook in hun gezamenlijk huishouden, zijn het dure tijden en de boodschappen zijn niet goedkoop. Dus iets extra’s met de komende kerstdagen, Oud en Nieuw en de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst met beide huizen zou dan zeer welkom zijn. De begeleiders zullen er met de bewoners een verantwoord, feestelijk Kerstpakket van maken. Noodzakelijke aankopen, met voor iedereen wat wils, dankzij uw gift.

U kunt uw gift geven via de collecte in de kerk, via de Pauluskerkapp of Apostelapp (diaconaal doel Pauluskerk )of overmaken naar rekeningnummer NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda onder vermelding van ‘diaconale collecte Pauluskerk 10/12’

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.