De avonddienst vervalt i.v.m. het afscheid van ds. Anton Admiraal. Hij was vele jaren als predikant namens de Algemene Kerkenraad verbonden aan diverse zorgcentra in onze stad. De afscheidsdienst is om 15.00 uur in de Sint-Jan. Ook daar bent u van harte welkom!

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 10 december 2023

De diaconale collecte van vandaag in onze wijk is bestemd voor het perspectieffonds van Stichting Exodus en zal specifiek worden besteed voor de bewoners en begeleiding van de twee Goudse huizen. Het gaat hier om in totaal 14 personen. Voor de bewoners individueel, maar ook in hun gezamenlijk huishouden, zijn het dure tijden en de boodschappen zijn niet goedkoop. Dus iets extra’s met de komende kerstdagen, Oud en Nieuw en de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst met beide huizen zou dan zeer welkom zijn. De begeleiders zullen er met de bewoners een verantwoord, feestelijk Kerstpakket van maken. Noodzakelijke aankopen, met voor iedereen wat wils, dankzij uw gift.

U kunt uw gift geven via de collecte in de kerk, via de Pauluskerkapp of Apostelapp (diaconaal doel Pauluskerk )of overmaken naar rekeningnummer NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda onder vermelding van ‘diaconale collecte Pauluskerk 10/12’

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.