In de avonddienst zal voorgaan Ds. W.P. Vermeulen uit Utrecht. De organist is de heer Jan Willem Dannenberg.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Present Gouda. Mensen zijn bereid om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Present wil een brug, een verbindende schakel zijn. Hulpvragen komen binnen via hulpverleners. Zij kennen het verhaal achter een voordeur en weten wat er nodig is. Denk aan praktische klussen: schilderen, laminaat leggen, elektra-werk, behangen, verhuizen, tuinen opknappen. Ook voor sociale projecten ben je welkom. Voor info en/of aanmelden: www.presentgouda.nl of T 06-23127122

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.