In de morgendienst gaat in de Schoolkerkdienst onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. Deze dienst is voorbereid met de leerlingen en de leerkrachten van groep 1-3 van de Livingstoneschool. Het thema van de dienst is ‘Vrienden voor het leven.’ De bijzondere vriendschap tussen David en Jonathan staat centraal. De organist is dhr. Nico Roggeveen en het combo en leerlingen van de Livingstone doen mee. Omdat het een kindvriendelijke dienst is (trouwens ook heel geschikt voor grote mensen, want wie van ons is het kind in zichzelf helemaal kwijt?), is er geen kindernevendienst.

Wel is er oppas voor de allerkleinsten.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor Het Ouderenwerk. Diakenen Ouderen en Welzijn zetten zich in voor het bevorderen van het welzijn van ouderen. Waar nodig wordt diaconale of praktische hulp geboden, zoals administratieve hulp, autodienst of klussendienst. Belangrijk is de ontmoeting en aandacht voor elkaar, o.a. in ouderenbezoekgroepen, koffieochtenden en diaconale vakanties.

Zie: https://www.protestantsekerkgouda.nl/assets/files/2022-wegwijzer-voor-ouderen-digitaal.pdf U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.