Vanmorgen is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer J. de Wit en er is kindernevendienst voor alle groepen  van de basisschool. Cantorij Cantabile o.l.v. Willeke Hagoort verleent medewerking aan deze dienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor het werk van de Stichting Voedselbank in Gouda en omgeving. De Voedselbank Gouda brengt vraag naar en aanbod van voedsel bij elkaar. Meestal is er, dankzij onze sponsoren, voldoende aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken. Steeds meer kerkgemeenten zamelen in dit verband ook extra producten in bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.