Eerste paasdag avonddienst met ds. C. Wesdorp uit Zoetermeer

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor het werk van de Stichting Voedselbank in Gouda en omgeving. De Voedselbank Gouda brengt vraag naar en aanbod van voedsel bij elkaar. Meestal is er, dankzij onze sponsoren, voldoende aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken. Steeds meer kerkgemeenten zamelen in dit verband ook extra producten in bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.