Op D.V. zondag 11 september om 09.00 uur zal de gebedskring van de Pauluskerk weer bijeenkomen in één van de zalen van De Brug. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen om zo gezamenlijk aan de Here God nood aan en dank voor onze (wijk)gemeente, onze kerk, onze gemeenteleden en onze wereld neer te leggen.

Mocht u zelf niet (kunnen) komen, maar hebt u graag dat voor u of voor anderen gebeden wordt, neem dan contact op met ondergetekende.

Meer Informatie