Vanavond is de voorganger ds. A. Christ uit Katwijk en de organist is dhr. R. van Esseveldt.

Collecte in deze avonddienst

De eerste collecte (of: de collecte tijdens de dienst) is bestemd voor het missionaire en diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Diverse gemeenteleden zijn vanuit onze gemeente elders in de wereld missionair en diaconaal werkzaam of bereiden zich voor om uitgezonden te worden. Vandaag is uw gave bestemd voor de ondersteuning van het werk van Marijke den Boer. Marijke gaat als ergo-therapeute aan de slag in Cambodja. Marijke wordt uitgezonden namens de PKN Gouda. St.-Jan wijk B en Westerkerk zijn de uitzendende wijkgemeenten. Graag vragen wij uw ondersteuning middels gebed en deze collecte!

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Werelddiaconaat

Vandaag staan we aan het begin van een Actieweek voor kerken in het Midden-Oosten. Zij zijn zwaar getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog in Syrië. Van de 18 miljoen Syriërs zijn er 12 miljoen op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Twee derde van de christenen is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan.
Kerk in Actie luidt de noodklok door komende week een Actieweek te houden voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van voedselpakketten en kleding. Zo kost een hygiënepakket voor vrouwen ongeveer 17 euro en een voedsel-pakket 45 euro.

Uw gave in de melkbussen bij de uitgang wordt van harte aanbevolen!