Op zondag 8 oktober aanstaande om 09.00 uur hoopt de gebedskring van de Pauluskerk weer bijeen te komen in één van de zalen van De Brug. Het is een goede zaak dat wij als gemeenteleden God de Vader mogen danken voor het vele goede dat Hij geeft. Aan ons persoonlijk, aan onze wijkgemeente. Maar ook brengen wij onze zorgen en moeiten bij Hem in het vertrouwen dat Hij hoort en op Zijn wijze en tijd verhoort. En bovenal willen wij Hem de lof toebrengen voor Wie Hij is, voor Zijn beloften, Zijn werken, Zijn heil. Het is immers adventstijd; tijd van gedenken en verwachten? Ieder gemeentelid wordt van harte uitgenodigd om aan deze kring deel te nemen.

Mocht u zelf niet (kunnen) komen, maar hebt u graag dat voor u of voor anderen gebeden wordt, neem dan contact op met één van ondergetekenden.

Marius van Rouwendal, tel. 0182-526305

Bert Vlot, tel. 0182-530271