De GemeenteGroeiGroep is een gespreksgroep waar we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek gaan. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is ‘Leven door de Geest’.

Op dinsdagavond 1 maart is er weer een bijeenkomst van de gemeente groei groep. De groep van dinsdagavond komt één keer per maand bij elkaar en staat stil bij het thema ‘Leven door de Geest’. In de komende bijeenkomst willen we ontdekken dat Bijbelse gerechtigheid herstellende gerechtigheid is: wat arm, verloren en verbroken is, wil God herstellen en weer terugbrengen in de gemeenschap van God en mensen. Vervolgens ontdekken we op wat voor manier we bij die gerechtigheid betrokken kunnen worden: de Heilige Geest maakt je gevoelig voor onrecht en geeft je passie om herstellend op te treden.

Meer weten over de Gemeente Groei Groep

Hebt u belangstelling hiervoor of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Barco den Ouden. Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Meer Informatie