De GemeenteGroeiGroep is een gespreksgroep waar we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek gaan. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is ‘Leven in het Koninkrijk’.

Op donderdagavond 3 maart is er weer een bijeenkomst van de gemeente groei groep. We behandelen het elfde hoofdstuk “Slapte van de ziel”. We lezen Romeinen 12:1-2 en 9-12 en gaan in gesprek met elkaar over verveling of vuur. U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Meer weten over de Gemeente Groei Groep

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst

Meer Informatie