De komende week is er weer een bijeenkomst van de Gemeente Groei Groep van dinsdagavond, op dinsdag 5 november. De groep van dinsdagavond komt één keer per drie weken bij elkaar. Wij behandelen, net als de andere Groeigroepen, dit seizoen het thema ‘Dit is mijn Lichaam, de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’.

Aanstaande dinsdag staan we stil bij 1 Korintiërs 12 : 1-13. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en daardoor nu één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.  Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.