Dankdagdienst met ds. J. Verboom (Dankdag, samen met wijkgemeente Oostpoort)

Collectemededelingen

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Interkerkelijk Noodfonds Gouda.

Het Noodfonds verleent financiële hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van kerkgemeenschappen en particuliere fondsen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.