Op onze groeigroep bespreken we op ontspannen wijze gespreksonderwerpen aan de hand van de methode van het Evangelisch Werk Verband. Dit seizoen behandelen het nieuwe thema ‘De Hoop die in ons leeft’, naar aanleiding van de eerste brief van Petrus. Deze brief staat dit seizoen in een aantal kerkdiensten centraal, een extra reden kennis te maken met een Gemeente Groei Groep.

A.s. donderdag behandelen we het 8e hoofdstuk: Liefdesrelaties. We lezen 1 Petrus 3 :1-12: Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. We lezen hoe Petrus ons bemoedigt om in onze relaties er voor de ander te zijn, gericht te zijn op de ander.

U/jij bent van harte welkom om 19.45 uur, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af.We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst. Als donderdag niet uitkomt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden. Tel. 538006 of trouborst@zonnet.nl