De GemeenteGroeiGroep is een gespreksgroep waar we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek gaan. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is ‘Leven in het koninkrijk’.

Op dinsdagavond 10 mei is er weer een bijeenkomst van de gemeente groei groep. In de komende bijeenkomst willen we stil staan bij wat de oproep tot bekering en geloof voor ons betekent. Wat moet je misschien loslaten? Waartoe daagt Jezus mij uit? Welke beloften houdt Hij mij voor?

Meer weten over de Gemeente Groei Groep

Hebt u belangstelling hiervoor of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Barco den Ouden. Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Meer Informatie