De GemeenteGroeiGroep is een gespreksgroep waar we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek gaan. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is ‘Leven in het koninkrijk’.

Op dinsdagavond 5 april is er weer een bijeenkomst van de gemeente groei groep. In de komende bijeenkomst willen we stil staan bij het kruis en ontdekken dat Jezus de gekruisigde koning is die juist aan het kruis zijn koningschap toont en vestigt. Hij ontneemt de dood en de duivel hun macht en Hij opent voor ons de poorten van het koninkrijk. Een heel toepasselijk thema zo vlak na Goede Vrijdag en Pasen.

Meer weten over de Gemeente Groei Groep

Hebt u belangstelling hiervoor of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Barco den Ouden. Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Meer Informatie