In deze avond themaplusdienst is de voorganger ds. N.J.M. Goedhart uit Utrecht.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen denken mee over praktische oplossingen en introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, Burennetwerk Gouda, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor kerkbeheer.